Bu proje ile kadınlar afetlerde daha etkin rol üstlenecekler

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Dülgerler’in yürütücülüğünü yaptığı Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Ayşegül Dönmez ve Arş. Gör. Melike Kara’nın araştırmacı olarak görev aldığı “Kadınların Afet Riskine Psikolojik Hazırlığı”  başlıklı özgün araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ederek başarılar diledi.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şeyda Dülgerler,  “İnsanlar son yıllarda sayısı ve şiddeti artan afetlere hazırlıksız yakalanmakta ve afetlerin etkileri nedeniyle hem fizyolojik hem de psikolojik zorlanmalar yaşayabilmektedirler. Bu bağlamda ne yazık ki 2023 yılının Şubat ayında ülkemizde büyük bir felaket yaşanmış, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde son verilere göre 17 il afet bölgesi ilan edilmiş, 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 100 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. Afetler sonucunda meydana gelen sorunların olumsuz etkilerinden korunabilmek için afetlere psikolojik hazırlıklı olmak çok önemli olup, psikolojik hazırlık, fiziksel hazırlığın temelini oluşturmasından dolayı değerlidir. İçinde yaşanılan toplumda bulunan riskli gruplar afetlerden daha fazla etkilenmektedir. Dolayısı ile bu gruplara yönelik özel girişimlerin müdahale planlarında yer alması gerekmektedir ve bu riskli gruplardan biri de kadınlardır. Aynı zamanda kadınlar doğaları gereği ve üstlendikleri toplumsal roller nedeniyle afet öncesi risk azaltma ve hazırlık döneminde, afet sırasında ve afet sonrasında rehabilitasyon döneminde doğru yaklaşım göstererek afet yönetiminde önemli roller üstlenebilirler” diye konuştu.

Doç. Dr. Şeyda Dülgerler,  “Projede kadınların afet riskine karşı psikolojik olarak hazırlanmasına yönelik uygulanacak psikoeğitim programı ile kadınların ve dolaylı olarak toplumun afetlere hazırlanarak afete direnç geliştirmeleri hedeflenmiştir. Uygulanan psikoeğitim sayesinde kadınlar, sosyal çevrelerinin afetlerde zarar azaltma ve hazırlık aşamalarına etkin katılmalarını sağlayarak, afet durumlarında edindikleri baş etme becerileri sayesinde hayatta kalma mücadelelerinde ve iyileşme süreçlerinde daha çabuk organize olarak, hem kendilerine hem de çevrelerine destek olabileceklerdir. Bunun sonucunda çaresiz, savunmasız, kurban rolünden çıkıp becerileri ve güçlü yönleri ile afetlerle başa çıkma kapasitesi olan, afet yönetiminde etkin rol alan bireyler haline geleceklerdir. Bu tür eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması afete ilişkin kadınların güçlenmesini destekleyeceği gibi kadınların bakımındaki çocuk, engelli ve yaşlı gibi kırılgan grupların da dolaylı olarak güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Kadınların afet risk azaltma ve hazırlıklı olma konularında toplumsal rolleri ve becerileri nedeni ile önemli bir grup olduğunun vurgulanması ve kadınlarda hazırlıklı olmayı artırmayı hedeflemesine yönelik oluşturulan projemizin afet durumlarına yönelik toplumsal refleksimizi güçlendireceği düşünülmektedir” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x